Browsing Tag

आंतरजिल्हा शिक्षकांच्या नियुक्तीपुर्वी अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्या करा.

आंतरजिल्हा शिक्षकांच्या नियुक्तीपुर्वी अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्या करा.

जिल्हयातील अतिरिक्त शिक्षकावर अन्याय होऊ नये म्हणून आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना नियुक्तीच्या शाळेचे नियुक्तीपत्र देण्यापूर्वी जिल्हयातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया करण्याची मागणी