Browsing Tag

आयोगाचे अधिकार अबाधित

MPSC : लोकसेवा आयोगाचे अधिकार अबाधित ; राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण

राज्य सरकारमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या नोकरभरती प्रक्रियेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अधिकार अबाधित आहेत. आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत काहीही बदल करण्यात आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण राज्य शासनाकडून…