Browsing Tag

जायका योजना बारगळली

जायका योजना बारगळली

नदी सुधार योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या योजनेची निविदा प्रक्रिया, भूसंपादनासह अन्य सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आलेल्या महिनाभराच्या मुदतीमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास…