Browsing Tag

Social Welfare Scholarship

समाज कल्याण शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव तालुकास्तरावर स्वीकारण्याच्या कॅम्पचे आयोजन करा

सेवा पंधरवाडा कालावधीमध्ये समाजकल्याण विभागाअंतर्गत सन २०२२ - २०२३ मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना अदा करण्यात येत असलेल्या विविध शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव यावर्षी जिल्हयातील सर्व मुख्याध्यापकांना समाजकल्याण कल्याण कार्यालय,जिल्हा परिषद बुलडाणा…